430/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i en lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelsestadgandet i lagen den 8 december 1995 om ändring av lagen om skatt på arv och gåva (1392/95) nya 4 och 5 mom. som följer:


Om det vid verkställande av arvsbeskattning till boets tillgångar läggs en sådan gåva enligt 16 § 1 mom. som givits före 1996, skall det belopp som skall avdras från arvtnkatten beräknas enligt skatteskalorna i 14 § i denna lag, om det överstiger beloppet av den tidigare betalda gåvoskatten.

Om det vid fastställandet av gåvoskatten för en gåva som erhållits 1996 eller därefter också skall beaktas en gåva som 1994 eller 1995 erhållits från samma givare, skall det belopp som skall avdras från den gåvoskatt som fastställs för gåvornas sammanlagda belopp beräknas enligt skatteskmmorna i 14 § i denna lag, om det överstiger beloppet av den tidigare betalda gåvoskatten.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Lagen tillämpas på sådana fall då skattskyldigheten har inträtt den 1 januari 1996 eller därefter.

RP 15/96
StaUB 17/96
RSv 80/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.