426/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Förordning om bringande i kraft av 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i London den 27 november 1992 uppgjorda 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 80/80), som republikens president godkänt den 3 november 1995 och beträffande vilket instrumentet om godkännande deponerats hos generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) den 24 november 1995, träder i kraft den 24 november 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 24 november 1996.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.