425/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Förordning om bringande i kraft av 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt om ikraftträdande av lagen om godkännande och tillämpning av vissa bestämmelser i 1992 års ändringsprotokoll

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i London den 27 november 1992 uppgjorda 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 80/80), vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 27 oktober 1995 (424/96) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president ratificerat likaså den 27 oktober 1995 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet deponerats hos generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) den 24 november 1995, träder i kraft den 24 november 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 27 oktober 1995 om godkännande och tillämpning av vissa bestämmelser i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (424/96) och denna förordning träder i kraft den 24 november 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 42/96)

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.