413/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om vissa temporära tullar och den bifogade förteckningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 december 1994 om vissa temporära tullar (1255/94) 1 § 2 mom. samt

ändras 1 § 3 mom. och den till lagen fogade förteckningen, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 15 mars 1996 (149/96), som följer:

1 §

Den tull som avses i denna lag uppbärs dock inte om varan är tullfri annars än med stöd av den gemensamma tulltariffen och inte heller om på den skall tillämpas någon annan tullförmån som gemenskapen har beviljat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Förteckning över varor som avses i 1 § och tullar som skall tillämpas på dem
KN-nummer Produkt Tullsats (%):
1995 1996 1997
Kapitel 39: Plaster och plastvaror
3923 21 00 Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar) av polymeter av eten 19.6 15.5 10.8
3923 29 Säckar, bärkassar och påsar av annan plast 19.6 15.5 10.8
3923 50 Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar, av plast 19.6 15.5 10.8
3923 90 Andra artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast 19.6 15.5 10.8
3924 10 00 Bords- och köksartiklar, av plast 19.6 15.5 10.8
3926 10 00 Kontors- och skolartiklar, av plast 19.6 15.5 10.8
3926 30 00 Beslag till möbler, karosserier o.d., av plast 19.6 15.5 10.8
Kapitel 40: Gummi och gummivaror
4009 30 00 Rör och slangar, av mjukgummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart textilmaterial, inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 12.3 10.0 6.7
4009 40 00 Rör och slangar, av mjukgummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, inte försedda med kopplingsanordningar e.d. 12.3 10.0 6.7
4011 10 00 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi (radial- eller diagonaldäck), av sådana slag som används på personbilar 23.6 17.9 11.0
4011 20 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi (radial- eller diagonaldäck), av sådana slag som används på bussar eller lastbilar 22.8 16.7 10.1
4011 50 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi (radial- eller diagonaldäck), av sådana slag som används på cyklar 24.5 19.2 12.0
4011 91 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, andra slag, med slitbana med fiskbensmönster eller liknande mönster 22.8 16.6 9.9
4011 99 Andra nya däck, andra än massivdäck 24.5 19.2 12.0
4013 10 Innerslangar av gummi, av sådana slag som används på personbilar, bussar eller lastbilar 29.4 22.8 13.9
4013 20 Innerslangar av gummi, av sådana slag som används på cykel 19.6 15.6 10.1
4013 90 Andra innerslangar av gummi 24.5 19.2 12.0
Kapitel 41: Råa hudar och skinn; läder
4104 31 19 Annat narvläder av nötkreatur och andra oxdjur 14.8 11.9 8.9
4104 31 30 Spaltat narvläder av nötkreatur och andra oxdjur 14.8 11.9 8.9
Kapitel 64: Skodon
Skodon med yttersulor av plast, gummi, läder eller konstläder och med överdelar av läder:
6403 59 31 Andra skodon med yttersulor av läder och med längsta invändiga mått under 24 cm 18.4 14.8 11.4
6403 59 35 Andra skodon för herrar med yttersulor av läder och med längsta invändiga mått 24 cm eller mer 18.4 14.8 11.4
6403 59 39 Andra skodon för damer med yttersulor av läder och med längsta invändiga mått 24 cm eller mer 18.4 14.8 11.4
6403 99 91 Andra skodon med yttersulor av gummi, plast eller konstläder, med längsta invändiga mått under 24 cm 17.6 13.6 10.4
6403 99 96 Andra skodon för herrar med yttersulor av gummi, plast eller konstläder med längsta invändiga mått 24 cm eller mer 17.6 13.6 10.4
6403 99 98 Andra skodon för damer med yttersulor av gummi, plast eller konstläder med längsta invändiga mått 24 cm eller mer 17.6 13.6 10.4
Kapitel 73: Varor av järn eller stål
7317 00 40/69 Andra spikar, av tråd, dock inte i band eller rullar:
ex FIN Spikbleck, märlor samt spetsade krokar och öglor 6.7 5.2 3.6
ex FIN Andra spikar (andra än häftstift och liknande artiklar) 22.5 15.8 8.6
7317 00 90 Andra spikar:
ex FIN Spikbleck, märlor samt spetsade krokar och öglor 6.7 5.2 3.6
ex FIN Andra spikar, stift och liknande artiklar 22.5 15.8 8.6
Kapitel 84: Maskiner och apparater samt mekaniska redskap
8427 90 00 Andra truckar 14.0 10.7 7.1
8428 90 99 Andra maskiner och apparater för lyftning, hantering, lastning och lossning 12.0 7.2 2.9
Kapitel 85: Elektriska maskiner och apparater
8501 51 Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av högst 750 W 16.2 12.8 8.1
8501 52 Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 750 W, men högst 75 kW 16.2 12.8 8.1
8501 53 93 Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 75 kW men högst 375 kW 16.2 12.8 8.1
8525 10 90 Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio ellertelevision:
ex FIN Apparater för sändning av radiotelefoni eller radiotelegrafi 19.3 14.2 8.6
ex FIN Apparater för sändning av radio eller television 6.6 5.7 4.6
8525 20 99 Apparater för sändning av radiotelefoni, rundradio eller television, medinbyggd utrustning för mottagning:
ex FIN Radiotelefonlänkar 15.7 12.4 9.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.