411/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av luftfartsöverenskommelsen med Rumänien

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 7 juni 1996 genom notväxling ingångna avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Rumäniens regering angående luftfarten mellan de båda ländernas territorier samt transitotrafiken genom dem (FördrS 32/72) är i kraft från den 7 juni 1996 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 39/96)

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.