407/1996

Utfärdat i Helsingfors den 29 maj 1996

Inrikesministeriets beslut om upplösande av Borgå stad och Borgå landskommun och bildande av en ny kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 2 a, 4, 5, 6 och 14 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77), av dessa lagrum de två förstnämnda sådana de lyder i lag av den 6 november 1992 (980/92); 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93); 5 § 9 punkten reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) och 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/75); beslutat:

1 §

Borgå stad och Borgå landskommun upplöses och i stället bildas en ny kommun, som omfattar de bådas nuvarande områden.

2 §

Den nya kommunen skall vara tvåspråkig med finska såsom flertalets språk till utgången av år 2002.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 29 maj 1996

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.