405/1996

Utfärdat i Helsingfors den 24 april 1996

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rantsila och Temmes kommuner, Rantsila och Limingo kommuner, Pattijoki och Siikajoki kommuner, Brahestads stad och Siikajoki kommun samt Ruukki och Siikajoki kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 2, 4, 5, 6 och 14 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (980/92), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93), och 5 § 9 punkten i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) beslutat:

1 §

Från Rantsila kommun överförs till Temmes kommun det område som har överförts från registerenheten Yhteinen maa-alue 878:15 i Rantsila by i Rantsila kommun till lägenheten Kujala 7:15 i Kärsämä by i Temmes kommun vid den inlösningsförrättning nr 121637-2 som infördes i fastighetsregistret den 8 februari 1993.

2 §

Från Rantsila kommun överförs till Limingo kommun det område som har överförts från lägenheten Kupukka 18:53 i Rantsila by i Rantsila kommun till lägenheten Ritokangas 48:29 i Liminka by i Limingo kommun vid den inlösningsförrättning nr 121727-4 som infördes i fastighetsregistret den 8 februari 1993.

3 §

Från Pattijoki kommun överförs till Siikajoki kommun följande områden:

1. i Pattijoki by det område som har överförts från lägenheten Laurukainen 22:77 i Pattijoki by i Pattijoki kommun till lägerfeten Turtakangas 42 i Ylipää by i Siikajoki kommun vid den inlösningsförrättning nr 122142-2 som infördes i fastighetsregistret den 10 november 1993.

2. i Olkiluoto by det område som har överförts från lägenheten Isohaka 2:3 i Olkijoki by i Pattijoki kommun till lägenheten Moisankangas 96 i Siikajoki by i Siikajoki kommun vid den inlösningsförrättning nr 122141-9 som infördes i fastighetsregistret den 15 november 1993.

4 §

Från Brahestads stad överförs till Siikajoki kommun det område som har överförts från lägenheten Raahen kaupungin Lahjoitusmaa 1:47 i Lahjoitusmaa by i Brahestads stad till lägenheten Moisankangas 96 i Siikajoki by i Siikajoki kommun vid den inlösningsförrättning nr 122141-9 som infördes i fastighetsregistret den 15 november 1993.

5 §

Från Ruukki kommun överförs till Siikajoki kommun de områden som har överförts från lägenheten Niemelä 36:55 och registerenheten Murapalsta 878:11 i Revonlahti by i Ruukki kommun till lägenheten Moisankangas 92 i Siikajoki by i Siikajoki kommun vid den inlösningsförrättning nr 122141-9 som infördes i fastighetsregistret den 15 november 1993.

6 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 24 april 1996

Minister
Jouni Backman

Konsultativ
tjänsteman Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.