404/1996

Utfärdat i Helsingfors den 24 april 1996

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kittilä och Kolari kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 2, 4, 5, 6 och 14 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (980/92), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93), och 5 § 9 punkten i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) beslutat:

1 §

Från Kittilä kommun överförs till Kolari kommun följande lägenhets- och registerenhetsdelar:

i Sieppijärvi by en del av lägenheterna Vaara 18:3, Pihlaja 18:5, Kuoppa 18:7, Holkki 18:9 och Juustovaara 18:11 samt av hemmanet 18 en del av det samfällda vattenområdet 876:19.

Den nya gränsen börjar vid skärningen mellan rån för lägenheten 18:7 och den gamla kommungränsen och fortsätter längs rån för lägenheten 18:7 till röset 37. Härifrån löper gränsen längs rån för lägenheten 18:9 via rösena 7, 6, 5 och 4 till röset 3 för lägenheten 18:3, och därifrån längs rån för lägenheten 18:3 till röset 31. Därifrån löper gränsen längs rån för lägenheten 18:11 till den gamla kommungränsen.

2 §

Från Kolari kommun överförs till Kittilä kommun följande lägenhets- och registerenhetsdelar:

1) i Kallo by en del av lägenheterna Kantola 12:20, Rajala 12:28 och Huhtalehto 12:31,

2) en del av enheten Kolari-Kaukonen maantie 895:0:939.

Den nya gränsen börjar vid den gamla kommungränsen från röset 152 och fortsätter längs rån för lägenheten 12:31 via rösena 153, 154 och 155 till röset 2. Härifrån löper gränsen längs rån för lägenheten 12:20 via rösena 53, 156 och 157 till röset 55, och därifrån längs rån för lägenheten 12:28 till röset 158 på den gamla kommungränsen.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 24 april 1996

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.