403/1996

Utfärdat i Helsingfors den 24 april 1996

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Karstula och Kannonkoski kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 2, 4, 5, 6 och 14 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77), av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 6 november 1992 (980/92), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93), och 5 § 9 punkten i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) beslutat:

1 §

Från Karstula kommun överförs till Kannonkoski kommun följande områden:

1) i Vastinki by de samfällda områdena Hilmajoen kalavesiniitty 878:12, Hilmajoen kalavesiniitty 878:13 och av Kalavastinki skifteslags vattenområde 876:1 skiftet Iso Haapajärvi, skiftet Kannonjärvi och skiftet Hilmonjoki, samt

2) registerenheten Joenniskan paikallistie 895:1:6888.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 24 april 1996

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.