398/1996

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 1996

Handels- och industriministeriets meddelande om ett beslut

Handels- och industriministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Handels- och industriministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik utfärdat träder i kraft
HIMb om varor och tjänster som är underkastade exportlicensiering 30.5.1996 1.7.1996

Beslutet har publicerats i handels- och industriministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från handels- och industriministeriet registratorskontor, Aleksandersgatan 4, PB 230, 00171 Helsingfors, tfn. (90) 1601.

Rådets förordning (EG) nr 3381/94; EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 1, ändr. 837/95; EGT nr L 90, 21.4.1995, s. 1
Rådets beslut 94/942/GUSP; EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 8, ändr. 95/127/GUSP och 95/128/GUSP; EGT nr L 90, 21.4.1995, s. 2-3, och 96/173/GUSP; EGT nr L 52, 1.3.1996, s. 1

Helsingfors den 7 juni 1996

Avdelningschef
Henrik Räihä

Handelsråd
Anneli Tukiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.