357/1996

Given i Helsingfors den 24 maj 1996

Förordning om ändring av 238 och 242 §§ förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 238 § 1 och 4 mom. samt 242 § 1, 2 och 4 mom. i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) som följer:
238 §
Obligatoriska lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till en moped eller cykel samt en släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en totalmassa på högst 200 kg, skall vara försedd med fram-, sido- och bakreflektorer. En släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en större totalmassa skall därtill vara försedd med körriktningsvisare och bakre positionslyktor.


4. Om antalet lyktor och reflektorer som riktats framåt eller bakåt är jämnt skall de placeras på en släpvagn till en motorcykel, moped eller cykel på ett avstånd av högst 0,1 meter och på en släpvagn till ett terrängfordon på ett avstånd av högst 0,4 meter från släpvagns sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,2 meter samt fram- och bakreflektorerna på en höjd av högst 0,9 meter.

242 §
Reflektorer

1. En släpvagn till motorcykel, moped, cykel eller terrängfordon skall på vardera sidan ha en brungul sidoreflektor samt på vardera sidan framtill en vit reflektor och baktill en röd reflektor som är triangelformad.

2. Fram- och bakreflektorerna skall vara riktade rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10°.


4. Reflektorerna skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/757/EEG eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/02. Som sidoreflektorer för en släpvagn till cykel godkänns även reflekterande däck som till sin färg och reflexionsförmåga motsvarar kraven i E-reglementet nr 88.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1996. Annan släpvagn till cykel än släpvagn som är avsedd för persontransport får utan hinder av denna förordning tas i bruk före den 1 december 1996 om den uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 24 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.