356/1996

Given i Helsingfors den 24 maj 1996

Förordning om ändring av 44 § förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

fogas till 44 § förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 12 maj 1995 (775/95), ett nytt 3 a mom. som följer:
44 §
Persontransport i släpvagns lastutrymme

3 a. Med släpvagn till cykel får den som har fyllt femton år transportera ett högst tio år gammalt barn och den som har fyllt aderton år två högst sexåriga barn. Transport av barn i släpvagn till cykel är dock tillåten endast om släpvagnen har en för barnet lämpad sits samt ändamålsenlig konstruktion och ändamålsenliga skydd som hindrar barnet från kontakt med släpvagnens rörliga delar samt med vägen. Cykeln skall dessutom ha två separata bromsanordningar.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1996.

Helsingfors den 24 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.