332/1996

Given i Helsingfors den 20 maj 1996

Lag om ändring av 21 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) som följer:

Personalens hemkomstgåvor
21 §

Utöver vad 19 § 1 mom. stadgar tillämpas 12 § tullagen i fråga om accisfrihet för hemkomstgåvor som medförs av en person som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land utanför gemenskapen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 178/95
FvUB 2/96
RSv 29/96

Helsingfors den 20 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.