326/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1996

Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Karstula kommun och Saarijärvi stad

Statsrådet har med stöd av 1-2, 3-6 och 14 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77), av dessa lagrum 3 och 4 §§ sådana de lyder i lag av den 6 november 1992 (980/92), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93), och 5 § 9 punkten i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) beslutat:

1 §

Från Karstula kommun överförs till Saarijärvi stad följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden i Pääjärvi by:

1) lägenheterna Tyssäri 1:26, Hiekkakangas 2:51 och Hiekkakangas 2 2:58 i sin henget, skiftet Kärkipuro av lägenheten Ahola 1:39 och skiftet Kotipalsta av lägenheten Pitkäranta 2:59, samt

2) de avsnitt av registerenheterna 895:0:6361 Kalmari-Koski maantie och 895:1:6856 Härkämäki-Heijostenmäki paikallistie som är belägna vid ovan nämnda lägenheter och lägenhetsdelar.

2 §

Från Saarijärvi stad, Kalmari by, överförs till Karstula kommun lägenheten Kaunistonkytö 6:36 och skiftet Riuttalahti av lägenheten Kaunisto 6:53.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 18 april 1996

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.