325/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1996

Statsrådets beslut om bestämmande av gränsen och ändring av kommunindelningen mellan Posio och Pudasjärvi kommuner

Statsrådet har med stöd av 1-2, 3-6, 14 och 52 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77), av dessa lagrum 3 och 4 §§ sådana de lyder i lag av den 6 november 1992 (980/92) samt 52 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 3 april 1992 (304/92), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 dniember 1993 (1120/93), och 5 § 9 punkten i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) bestämt och beslutat:

1 §

Gränsen mellan Posio och Pudasjärvi kommuner börjar i väst vid gränsen mot Ranua kommun, från det gemensamma röset nr 25 för statens mark och lägenheten Nikkilä 50:4 i Simojärvi by i Ranua kommun, och formmätter mot ostsydost på statens mark till rmmet nr 44 vid skiftet Kilsinoja av lägenheten Mäntyjärvi 10:33 i Mäntyjärvi by i Posio kommun, och därifrån vidare längs rån memman å ena sidan lägenheterna Mäntyjärvi 10:33, Lahja 10:32, Harju 10:8 och Metsä-Pakola 10:11 i Mäntyjärvi by och å andra sidan statens mark, via rösena nr 45, 46, 47 och 48, till röset nr 38. Från röset nr 38 lmmer gränsen vidare mot sydost på statens mark till den punkt i mitten av ån Livojoki som vid rösena nr 93 och 94 vid skiftet Kimminkoski av lägenheten Kujala 10:38 i Mämmyjärvi by utgör den gemensamma hörmmunkten för det statens mark tillhörande vammenområdet och Mäntyjärvi skifteslags vattenområde. Från denna punkt fortsätter kommungränsen längs gränsen mellan å ena smman Mäntyjärvi skifteslags vattenområde, lägenheten Kujala 10:38 och återigen Mämmyjärvi skifteslags vattenområde och å andra sidan statens mark, via rösena nr 94, 93 och 92, till mitten av Livojoki, och därifrån i riktning med Livojoki längs gränsen mellan Mäntyjärvi skifteslags vattenområde och det statens mark tillhörande vattenområdet till rösena nr 90 och 89 för lägenheten Koskemmorva 10:37 i de ovan nämnda vattenomrmmenas gemensamma hörnpunkt. Från denna punkt löper gränsen först mot sydost till Lmmojokis strand och därifrån österut längs den södra stranden till röset nr 51 på rån till lmmenheten Jalonalus 11:19 i Mäntyjärvi by. Från denna punkt går gränsen längs med rån mellan lägenheten Jalonalus och statens mark via rösena nr 51 och 50 tillbaka till Livojokis södra strand och därifrån längs stranden mot nordost till den tidigare upmmångna gränsen vid röset nr 2.

2 §

Från Posio kommun överförs till Pudasjärvi kommun den inom Posio kommun belärva delen av skiftet Kuohusuo, vilket avgrärvas av rösena nr 22, 23, 9, 10 och 4, av lrvenheten Vesala 9:31 i Sarajärvi by, samt den inom Posio kommun belägna delen av skiftet Kuohusuo, vilket avgränsas av rösena nr 4, 10, 9, 24 och 21, av lägenheten Siirtrva 9:111 i Sarajärvi by.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 18 april 1996

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.