305/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen om barndagvård

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 21 augusti 1992 om ändring av förordningen om barndagvård (806/92) ikraftträdelsestadgandets 1 mom. som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Förordningens 6 § tillämpas dock senast från den 1 augusti 1993.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.