304/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om ändring av 37 och 38 §§ förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 37 § 1 och 3 mom. samt 38 § 2 mom. förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) som följer:

37 §
Dubbarnas antal och montering

1. På en bils dubbdäck, med en fälgdiameter på högst 13'' får det finnas högst 90 dubbar och på ett däck vars fälgdiameter är högst 15'' högst 110 dubbar. På ett personbilsdäck som monteras på en större fälg får det finnas högst 130 dubbar och på ett annat däck högst 150 dubbar.


3. Medeltalet av dubbspetsarnas utstick får på ett nytt dubbdäck eller när nya dubbar fästs på ett begagnat däck vara högst 1,2 mm på ett lätt lastbilsdäck och ett personbilsdäck och högst 1,5 mm på ett lastbilsdäck.

38 §
Godkännande av dubbar

2. Villkoret för typgodkännande av dubbar är att dubbens statiska dubbkraft, mätt med ett utstick på 1,2 mm, i ett personbilsdäck är högst 120 N och att dubbens massa är högst 1,1 g. På ett lätt lastbilsdäck får ovan nämnda dubbkraft vara högst 180 N och massan högst 2,3 g och på ett lastbilsdäck högst 340 N respektive 3,0 g, mätt med ett utstick på 1,5 mm. Fordonsförvaltningscentralen kan även godkänna ett däck med andra dubbar än de som nämns i detta moment under förutsättning att det slitage som dubbdäcket orsakar på vägbeläggningen inte är större än det slitage som orsakas av ett dubbdäck med dubbar som uppfyller kraven enligt detta moment.1. Denna förordning träder i kraft den 6 maj 1996.

2. Ändringen av 38 § 2 mom. i fråga om dubbar på lastbilsdäck gäller typgodkännanden som beviljats efter att förordningen trätt i kraft.

3. Ändringarna av 37 § 1 mom. och 38 § 2 mom. för ett personbilsdäcks del gäller ett däck med anteckning om att däcket är tillverkat vecka 177 eller senare eller som oberoende av anteckningen om tillverkningsvecka tas i bruk den 1 oktober 1998 eller därefter.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.