299/1996

Utfärdat i Helsingfors den 12 april 1996

Miljöministeriets beslut om införlivning av områden i Haapasuo och Syysniemi naturskyddsområde

Miljöministeriet har med stöd av 4 § 2 mom. lagen den 17 januari 1991 om Haapasuo och Syysniemi samt Ruunaa naturskyddsområden (131/91) beslutat:

1 §

I Haapasuo och Syysniemi naturskyddsområde införlivas ca 227 ha statsägda områden i Leivonmäki kommun. Dessa områden omrattar lägenheterna Haapasuon ja Syymriemen luonnonsuojelualue RNr 2:1, Harjmrangas RNr 4:154, Harjuniemi RNr 4:129, Uutela RNr 4:100 och Syysmäki RNr 6:2 i Leivonmäki by. Gränserna för dessa omrmren har märkts ut med en röd streckad linje på de kartor som utgör bilaga till beslutet (bil. 1 och 2).

2 §

I fråga om den i 1 § avsedda utvidgningen av naturskyddsområdet gäller motsvarigt vad som i 2 och 3 §§ lagen om Haapasuo och Syysniemi samt Ruunaa naturskyddsområden stadgas om utmärkande av gränserna för nationalparken och om övervakningsmyndighetens rätt till omhändertagande.

3 §

Vad fridlysningsbestämmelserna för det utvidgade naturskyddsområdet beträffar gäller vad som separat stadgats om fridlysningen av Haapasuo och Syysniemi naturskyddsområde.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996.

Helsingfors den 12 april 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Äldre regeringssekreterare
Hannu Karjalainen

Karta

Bilaga1, Området som införlivas i Haapasuo och Syysniemi naturskyddsområde, Leivonmäki 3211 07

Karta

Bilaga2, Området som införlivas i Haapasuo och Syysniemi naturskyddsområde, Leivonmäki 3211 07,08,10,11

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.