297/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ersättande av förlust som jordägaren förorsakas av inrättande av naturskyddsområde

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet

ändrat 4, 6 och 7 §§ statsrådets beslut av den 3 december 1981 om ersättande av förlust som jordägaren förorsakas av inrättande av naturskyddsområde (827/81) som följer:

4 §

Miljöministeriet beslutar om beviljande av ersättning. Ministeriet kan dock helt eller delvis överföra denna beslutanderätt till en regional miljöcentral.

6 §

I ett beslut om att ersättning beviljas skall nämnas vilka föreskrifter om skydd av området som är en förutsättning för ersättningen. Som villkor för utbetalningen skall ställas att de fridlysningsbestämmelser som ingår i den regionala miljöcentralens beslut om inrättande av skyddsområdet inte nämnvärt avviker från fridlysningsbestämmelserna i beslutet om att ersättning beviljas.

7 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas vid behov av miljö- ministeriet.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996.

Helsingfors den 18 april 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Äldre regeringssekreterare
Hannu Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.