291/1996

Utfärdat i Helsingfors den 24 april 1996

Inrikesministeriets beslut om ändring av 4 § 2 punkten inrikesministeriets beslut om gränszon och om gränszonens bakre gräns

Inrikesministeriet har

ändrat 4 § 2 punkten i sitt beslut av den 18 oktober 1993 om gränszon och om gränszonens bakre gräns (883/93), som följer:

4 §

Gränszonens bakre gräns går via punkter på kartan och punkter i terrängen som följer:


2. Virolahti kommun

Lumiluotos sydspets Ulkoluotos ostspets Parrionsaaris nordvästspets Hurpunniemis sydspets därifrån längs strandlinjen över viken vid Rajaniemi till Kellosalmis sydvästra strand - ön Tuuholmas nordspets Hakiavanniemis nordvästspets därifrån längs strandlinjen till vikbottnen i Satamalahti en punkt på Kiiskijärvis västra strand 530 m från riksgränsen Kiiskijärvi bro därifrån längs vägen mot Kurkela till Kärmeharju Heinsuo Pönninmäkis vägkorsning vid riksväg nr 7 Vaalimaa tull- och gränsstation gränsbevakningsstationen i Vaalimaa en punkt vid gränsen mellan kommunerna Virolahti och Miehikkälä, belägen 1240 m från riksgränsen.Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996.

Helsingfors den 24 april 1996

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Chefen för gränsbevakningsväsendet, Generallöjtnant
Matti Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.