290/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1996

Statsrådets beslut om ändring av 25 § statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 25 § 2 mom. statsrådets beslut av den 16 november 1995 om startstöd för unga jordbrukare (1366/95) som följer:

25 §
Utbetalning av bidrag och lån

Lån kan lyftas i högst två rater. Lånet skall i sin helhet lyftas inom två år från beviljandet av stödet. Jord- och skogsbruksministeriet kan ge närmare föreskrifter om lyftande av lånet. Lånet anses ha beviljats vid den tidpunkt då kreditinstitutet i fråga har beslutat att bevilja lånet eller, om ett gällande kreditlöfte har givits före beslutet om finansierings stöd, skuldebrevet har undertecknats.Detta beslut träder i kraft den 29 april 1996.

Helsingfors den 25 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.