288/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

fogas till förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/94) en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom förordning av den 24 mars 1995 (460/95) som följer:

8 §

En i Finland bosatt person som på något annat sätt än med flyg anländer till landet från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vars resa har varat högst 20 timmar får inte föra in alkoholdrycker.

En utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt person som anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på något annat sätt än med flyg och vars vistelse i Finland utöver genomresan varar högst tre dygn får inte föra in alkoholdrycker.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.