286/1996

Utfärdat i Helsingfors den 26 april 1996

Statsrådets beslut om läkemedel som avses i 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant det lyder temporärt ändrat genom lag av den 26 april 1996 (281/96), beslutat:

1 §

Sådana i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som medför betydande behandlingskostnader och fortfarande saknar etablerat användningsändamål och som inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen är:

Läkemedel eller läkemedelspreparat

Dornase alfa

Betainterferon

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996 och gäller till den 31 december 1996.

Helsingfors den 26 april 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.