285/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om genomförande av utjämningssystemet för specialiserad sjukvård med avseende på läkemedelskostnader

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 56 a § lagen om specialiserad sjukvård (1062/89), sådant som detta lagrum lyder temporärt ändrat i lag av den 26 april 1996 (284/96):

1 §

Utjämningssystemet skall användas för utjämning av exceptionellt stora kostnader per patient för läkemedel som avses i statsrådsbeslut som utfärdats med stöd av 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen och som åsamkats en medlemskommun i en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna utjämnas till den del de överstiger 50 000 mark per patient och år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996 och gäller till den 31 december 1996.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.