283/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Lag om temporär ändring av 5 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 5 § lagen den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 30 december 1992 (1646/92), en ny 4 a-punkt som följer:

5 §
Avgiftsfria hälsovårdstjänster

Avgiftsfria är följande hälsovårdstjänster:


4 a) läkemedel som avses i statsrådsbeslut som utfärdats med stöd av 5 a § sjukförsäkringslagen,Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 och gäller till och med den 31 december 1996.

RP 13/96
ShUB 5/96
RSv 35/96

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.