280/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Vietnam om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 13 september 1993 mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Republiken Vietnams regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 19 januari 1996 (279/96) och vilken republikens president godkänt likaså den 19 januari 1996 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 2 april 1996, träder i kraft den 2 maj 1996 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 19 januari 1996 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Vietnam om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar (279/96) och denna förordning träder i kraft den 2 maj 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 27/96)

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.