277/1996

Given i Helsingfors den 19 januari 1996

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Korea om främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Söul den 21 oktober 1993 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 146/95
UtUB 16/95
RSv 147/95

Helsingfors den 19 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.