273/1996

Given i Helsingfors den 19 januari 1996

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Argentina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 5 november 1993 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Argentinas regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 144/95
UtUB 14/95
RSv 145/95

Helsingfors den 19 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.