272/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 april 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutet rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av kötthygienbeslutet1) 10/VLA/96 29.3.1996 1.5.1996

Jord och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

JSM VLAb om bekämpning av Newcastlesjuka och aviär influensa2) 3/VLA/96 4.4.1996 1.5.1996

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) rådets direktiv 94/65/EG; EGT nr 368, 31.12.1994, s. 10
2) rådets direktiv 92/40/EEG; EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 1, rådets direktiv 92/66/EEG; EGT nr L 260, 5.9.1992, s. 1

Helsingfors den 19 april 1996

Biträdande avdelningschef
Olli Sorvettula

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.