270/1996

Given i Helsingfors den 19 april 1996

Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden

Inrikesministeriet har med stöd av 52 § polislagen (493/95) av den 7 april 1995 beslutat utfärda följande polisförordnande:

1 §
Förbud mot trafik och vistelse

Trafik och vistelse är förbjudna utan behörigt tillstånd av det behöriga bolaget inom området för följande produktionsanläggningar:

1) I Nylands län, Imatran Voima Oy:s ö Hästholmen i Lovisa (kartbilaga 1)

2) I Åbo och Björneborgs län, Teollisuuden Voima Oy Industrins Kraft Ab:s atoudraftverks område i Olkiluoto by i Eurajoki kommun (kartbilaga 2)

3) I Kymmene län, Laminating Papers Oy:s fabriksområde (kartbilaga 3) och Kerä- kuitu Oy:s produktionsanläggnings område (kartbilaga 4)

4) I St. Michels län, Oy Woikoski Ab:s produktionsanläggnings område (kartbilaga 5)

5) i Uleåborgs län, Kemira Chemicals Oy:s fabriksområde (kartbilaga 6)

6) I Lapplands län, Ajos hamnområde (kartbilaga 7) samt Wintertestcenter Oy:s bana och skyddsområden (kartbilaga 8).

Det som föreskrivs ovan gäller inte trafik eller vistelse som är nödvändig för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter, dock med de begränsningar som kärnsäkerhetshänsyn ställer.

2 §
Utmärkning av det område som förordnandet omfattar

Den som fått lov att införa trafik- eller vistelseförbud skall inhägna det i behörig kartbilaga angivna området där begränsningen gäller samt förse det med tavlor eller skyltar som anger förbudet och påföljden av att förbudet överträds.

Inom ett vattenområde skall det förbjudna området anges med det slag av tavlor som avses ovan.

3 §
Upphörande av förbud

Om bolaget byter bransch eller lägger om produktionen och förbudet mot trafik och vistelse därmed inte längre behövs, eller om bolaget lägger ned verksamheten, bör det avlägsna tavlor och skyltar som anger förbudet samt utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet om förändringen.

4 §
Straffstadgande

Den som överträder ett trafik- eller vistelseförbud enligt detta polisförordnande kan dömas till högst femtio dagsböter så som 52 § polislagen stadgar.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996.

Helsingfors den 19 april 1996

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Överkommissarie
Hannu Hannula

Karta Karta Karta Karta Karta Karta Karta Karta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.