269/1996

Utfärdat i Helsingfors den 22 april 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av 1 och 7 §§ trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning

Trafikministeriet har beslutat

ändra 1 § i trafikministeriets beslut av den 29 juni 1990 om bussars konstruktion och utrustning (637/90), sådan den lyder i beslut av den 14 januari 1993 (112/93), och

foga till 7 § ett nytt 4 mom. som lyder:

1 §

Detta beslut gäller bussar som avses i 3 § 3 mom. förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) om bussen inte överensstämmer med kraven i de E-reglementen som nämns i 102 § 1 mom. och det direktiv som nämns i 102 § 3 mom. i nämnda förordning.

7 §
Konstruktions- och inredningsmaterial

4. Konstruktions- och inredningsmaterialen anses uppfylla kraven i 3 mom. om de är e-godkända i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till vissa kategorier av motorfordon (95/28/EG).


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996.

Rådets direktiv 95/28/EG; EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 1

Helsingfors den 22 april 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.