261/1996

Given i Helsingfors den 22 april 1996

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Pakistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 30 december 1994 mellan Republiken Finland och den Islamiska republiken Pakistan ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 24 november 1995 (260/96) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president godkänt likaså den 24 november 1995 och beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 26 mars 1996, är i kraft från den 10 april 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av avtalet urfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 24 november 1995 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Pakistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (260/96) och denna förordning träder i kraft den 26 april 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 15/96)

Helsingfors den 22 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.