256/1996

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 1996

Statsrådets beslut om främjande av utsädesförsörjningen

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. 3 punkten lagen om upphävande av vissa lagar som hänför sig till lantbruket (1099/94) beslutat:

1 §

Det anslag om 18 500 000 mark för främjande av fröförsörjningen som anvisats i tredje tilläggsbudgeten för 1995 kan inom ramen för anslaget användas för främjande av utsädesförsörjningen i fråga om de växtarter inom jordbruksproduktionen som avses i lagen om handel med utsäde (233/93)

enligt vad jord- och skogsbruksministeriet särskilt bestämmer sedan ministeriet inhämtat finansutskottets utlåtande.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 17 april 1996.

Helsingfors den 11 april 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Sven Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.