235/1996

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av 7 kap. 4 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 kap. 4 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 juli 1991 (1065/91), ett nytt 3 mom. som följer:

7 kap.

Om säkringsåtgärder

4 §

Om kvarstad på fartyg samt behörig domstol i vissa fall stadgas i 4 och 21 kap. sjölagen (674/94).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 158/95
TrUB 2/95
RSv 97/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.