219/1996

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna

Handels-och industriministeriet har

ändrat 2 § 1 mom. i sitt beslut av den 25 oktober 1995 om säkerhetsteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna (1202/95) som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationsgrupper som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) är:

1. tillstånd, godkännanden, examina och prov samt behandling av säkerhetsutredningar och anmälningar då de gäller

- tryckkärl

- farliga kemikalier

- explosiva varor

- transport av farliga ämnen

- gruvverksamhet

- byggnadscement

- mätningsredskap

- ädelmetallarbeten

- elmateriel och -förnödenheter

- elanläggningar

- elentreprenader

- hissar; samt

2. besiktningar som har gjorts i annat syfte än allmän övervakning, då de gäller

- tryckkärl

- farliga kemikalier

- explosiva varor

- transport av farliga ämnen

- gruvverksamhet

- byggnadscement

- mätningsredskap

- ädelmetallarbeten

- elmateriel och -förnödenheter

- elanläggningar

- elentreprenader

- hissar.Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996 och gäller till den 31 december 1996.

Helsingfors den 27 mars 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.