217/1996

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1996

Handels- och industriministeriets beslut om upphävande av 16 § handels- och industriministeriets beslut om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning

Handels- och industriministeriet har beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs 16 § handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning (1695/93).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996.

Helsingfors den 27 mars 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.