216/1996

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet

Handels- och industriministeriet har

upphävt 15 § i handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/93), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom beslut av den 14 oktober 1994 (922/94) samt

ändrat 14 b § 2 mom., sådant det lyder i nämnda beslut av handels- och industriministeriet av den 14 oktober 1994, som följer:

14 b §

Den tekniska dokumentationen skall vara upplagd på ett sådant sätt, att tillsynsmyndigheten utgående från dokumentationen kan avgöra, huruvida den elektriska utrustningen uppfyller säkerhetskraven i detta beslut.Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996.

Helsingfors den 27 mars 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.