207/1996

Given i Helsingfors den 28 mars 1996

Lag om ändring av 3 § lagen om räntestöd för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. 3 punkten lagen den 17 december 1993 om räntestöd för ägarbostadslån (1204/93) som följer:

3 §
Räntestödslån

Som räntestödslån kan godkännas ägarbostadslån som beviljats privatpersoner och som är avsedda för


3) anskaffning av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i ett bostadsaktiebolagshus som är under byggnad eller nyligen har färdigställts och som av statens bostadsfond har godkänts för lån (räntestödslån för bostadsaktier),Denna lag träder i kraft den 1 april1996.

Som ett sådant bostadsaktiebolagshus som godkänns för lån enligt denna lag anses också ett hus som av statens bostadsfond har godkänts för aravalån enligt 8 § aravalagen (1189/93) före denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 8/96
MiUB 1/96
GrUB 5/96
RSv 27/96

Helsingfors den 28 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.