201/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Lag om ändring av 10 § språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. språklagen av den 1 juni 1922 (148/22), sådant det lyder i lag av den 18 december 1992 (1424/92), som följer:

10 §

Kungörelser och meddelanden som gäller en enskilds rätt och som en tingsrätt, domare, länsstyrelse, ett häradsämbete eller dess avdelning eller ett fristående ämbetsverk eller en tjänsteman vid dem på tjänstens vägnar utfärdar i ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt får enligt prövning avfattas enbart på befolkningsflertalets språk, om sökanden inte fordrar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 106/95
LaUB 15/95
RSv 4/96

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.