194/1996

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 1996

Undervisningsministeriets beslut om ändring av 1 § undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har

upphävt 1 § 1 mom. 2, 3, 4 och 12 punkten i sitt beslut av den 21 december 1994 om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1316/94), och

ändrat 1 § 1 mom. 1,5 och 8 punkten som följer:

1 §

De avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) deltagande i examen i undervisningsförvaltning eller i examen i yrkesutbildningrvörvaltning, 200 mark i examensavgift per examensgång,


5) intyg över examen eller delar av den enligt 1 punkten, 100 mark i avgift


8) tillstånd för ett gymnasium att uppbära elevavgifter, 800 mark i avgiftDetta beslut träder i kraft den 1 april 1996.

För en sådan i 1 § 1 mom 8 punkten nämnd prestation, som gjorts anhängig innan detta beslut träder i kraft, fastställs avgiften enligt det beslut som varit gällande när detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 21 mars 1996

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.