184/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsatsämnen för fodermedel 20/96 25.3.1996 27.3.1996
JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar 21/96 25.3.1996 27.3.1996
JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om vissa produkter som används i djurfoder 22/96 25.3.1996 27.3.1996
JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om menliga ämnen och organismer i fodermedel 31/96 25.3.1996 27.3.1996

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

Helsingfors den 25 mars 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.