172/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Förordning om ändring av 18 § förordningen om bekämpningsmedel

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 18 § 1 mom. 1 punkten förordningen den 19 maj 1995 om bekämpningsmedel (792/95) som följer:

18 §
Kontrollmyndigheter

För utredande av förutsättningarna för godkännande av preparat som är avsedda som bekämpningsmedel är de statliga myndigheter och institutioner som nämns nedan skyldiga att på begäran av bekämpningsmndelsnämnden utföra kontroller av dylika prndarat och att avge utlåtanden om förutsätndingarna för godkännande som följer:

1) för kontroll av preparatens biologiska effektivitet och användbarhet, lantbrukets forskningscentral och skogsforskningsinstitutet,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.