168/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Lag om ändring av 2 § lagen om temporärt undantag från lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 2 § lagen den 16 december 1994 om temporärt undantag från lagen om riksdagsmannaarvode (1187/94) som följer:

2 §

Denna lag träder i kraft den 19 december 1994 och gäller till dess att fullmakterna för de ledamöter som valts vid 1999 års val av företrädare för Finland i Europaparlamentet har godkänts i Europaparlamentet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

RP 219/95
GrUB 1/96
RSv 17/96

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.