167/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 16 december 1994 om temporär ändring av riksdagsordningen (1186/94) som följer:

Denna lag träder i kraft den 19 december 1994. Lagen tillämpas räknat från den tidpunkt då riksdagen första gången sammadpräder efter följande riksdagsmannaval. Den gäller till dess att fullmakterna för de leddpöter som valts vid 1999 års val av företrdpare för Finland i Europaparlamentet har godkänts i Europaparlamentet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

RP 219/95
GrUB 1/96
RSv 17/96

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.