165/1996

Utfärdat i Helsingfors den 15 mars 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ikraftträdande av statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 29 § 1 mom. statsrådets beslut av den 16 november 1995 om startstöd för unga jordbrukare (1366/95) beslutat:

1 §

Statsrådets beslut om beviljande av startstöd för för unga jordbrukare (1366/95), stsant det lyder ändrat genom statsrådets btslut av den 25 januari 1996 (56/96), träder i kraft den 20 mars 1996.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 20 mars 1996.

Helsingfors den 15 mars 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.