150/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Lag om ändring av 5 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/95) som följer:

5 §
Grund för referenskvantitet

Grund för fastställandet av den referenskvantitet för mejerimjölk som en lägenhet förfogar över under den period som börjar den 1 april 1995 är den produktionskvot som gäller för producenten enligt lagen om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84). Som grundfettprocent fastställs den genomsnittliga fetthalten i mjölk som lägesketen levererat till mejeri 1992.

Om mjölkproduktionen har inletts på lägenheten efter 1992 fastställs som grundfettprocent den genomsnittliga fetthalten i mjölk som lägenheten levererat till mejeri under de 12 första månaderna. Om produktionen har pågått en kortare tid än 12 månader fram till utgången av 1995, fastställs som grundfettprocent den genomsnittliga fetthalten i mjölk som levererats till mejeri under 1995.


Denna lag träder i kraft den 22 mars 1996.

RP 221/95
JsUB 1/96
RSv 11/96

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.