142/1996

Given i Helsingfors den 8 mars 1996

Förordning om ändring av 2 och 16 §§ straffregisterförordningen

På föredragning av justitieministern

fogas till 2 § straffregisterförordningen av den 20 augusti 1993 (772/93) ett nytt 2 mom. och till 16 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

När en juridisk person har dömts till samfundsbot antecknas i registret förutom domstolens namn och dagen för avgörandet även den juridiska personens firma, handels- eller föreningsregisternummer eller nummer i något motsvarande register samt hemort, samfundsbot, uppgifter om de brott med anledning av vilka den juridiska personen har dömts till samfundsbot och uppgift om benådning.

16 §

Den som för straffregistret har även rätt att få motsvarande uppgifter om en juridisk person från berörda registermyndigheter.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1996.

Helsingfors den 8 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.