113/1996

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av beslut om fjäderfäkötthygien 4/VLA/96 12.2.1996 1.5.1996
JSMb om kötthygien för hägnat vilt och kanin *) 8/VLA/96 23.2.1996 1.4.1996

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

JSM VLAb om ändring av beslut om övervakning av salmonella hos broiler och kalkon 6/VLA/96 7.2.1996 1.3.1996
JSM VLAb om temporär ändring av beslut om bekämpning av salmonellos hos nötkreatur och svin 7/VLA/96 9.2.1996 1.3.1996

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

*) Rådets direktiv 91/495/EEG, EGT nr L 286, 24.9.1991, s. 41

Helsingfors den 23 februari 1996

Avdelningschef
Saara Reinius

Äldre regeringssekreterare
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.