102/1996

Given i Helsingfors den 15 februari 1996

Förordning om ändring av 48 och 53 §§ förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras 48 § 1 mom. och 53 § 1 mom. förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/95) som följer:
48 §
Förflyttningsskyltar

1. Fordonsförvaltningscentralen, tullverket och den som utför besiktning kan ge tillstånd att använda ett fordon i trafik med förflyttningsskyltar för att fordonet skall kunna föras till besiktning eller ett fordon som inte registrerats i Finland transporteras, förevisas eller delta i en tävling eller varudemonstration i Finland eller av andra särskilda skäl.


53 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

1. En utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn får användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland om

a) en släpvagn av kategori O3 eller O4 har registrerats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

b) en släpvagn av kategori O3 eller O4 används i transporter som direkt hänför sig till internationell spedition och släpvagnen överskrider gränsen till en tredje stat, eller

c) annan än sådan släpvagn som avses i punkt 1 eller 2 används för turist- eller förevisningsändamål.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Helsingfors den 15 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.