95/1996

Given i Helsingfors den 15 februari 1996

Förordning om upphävande av 1 a § 2 mom. byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs 1 a § 2 mom. byggnadsförordningen (266/59) sådant detta lagrum lyder i förordning av den 18 oktober 1991 (1265/91).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Helsingfors den 15 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.